Tuesday, May 14, 2013

Sorts - Product of DecadenceSorts - Product of Decadence
Roundsound 2013

01. Addicted to Hammering
02. Martyrium
03. Apocalyptic Jukebox
04. Carbon Black
05. Monoton
06. Infernal Vitamin
07. Smell Me!
08. Written in Smoke
09. Unholy Union
10. Seduced by Fire

Black Metal ist Krieg - kui kulunud, aga ometigi alati heatahtlikku naeratust näole toov väljend. Sortsi esimene täispikk album "Product Of Decadence" oli minu jaoks samuti krieg, kuid sõnapaaris kriegsindustrie. Rüstungsindustrie. Saabuva sõja märgid on õhus, jalgrattatehas muudetakse ümber kuulipildujatehaseks ja traktoritehases seatakse üles liinid tankide tootmiseks. Päevane vahetus. Öine vahetus. Hiigelsuur masin äratatakse ellu. Õlipaber. Kalka. Tootmisplaanid on paika pandud, surmastatistika paberil välja arvutatud - 20 grammi lisalõhkeainet mürsus tõstab 0,4% võimalusi rohkem tappa ja 0,6% haavata, lennuk tasub oma tootmiskulud ära kahe pommitusreidiga. Tavott. Diisel. Täna kolm mürsku rohkem, homme viis. Massiivne monsterlik tööstus on hoos, vääramatu jõuga, pidureid peale panemata, konte ja liha teraseks muutes ning vastupidi. 35 mm. 88 mm. Töö monotoonsus, bürokraatlik täpsus, ääretu konservatism. Sabotaaž. Poomisnöör. Materjalinappus, tuleb hakkama saada, käigu pealt ümber mõelda, kasutada kõiki võimalusi. Sütt! Sütt juurde! Stantsid löövad 24 tundi, 7 päeva, 52 nädalat, aastaid aastaid. Vääramatu jõuga, pidureid peale panemata, armu andmata. Teras. Vask. Modifitseeringud - rohkem surma, rohkem hävingut. 200 grammi leiba lisaks. Sõda on lõppenud, aga rahu ei tule, pidureid peale panemata. Treipink ei seisku, giljotiin ei vaiki, haubitsaid atradeks sulatama ei hakata. Masinad toodavad masinaid, toodavad masinaid. Vääramatu jõuga, pidureid peale panemata, hävituslik monotoonsus, surm ja purustused. Uued vaenlased, uued masinad. Uued masinad otsimas uusi vaenlasi. Sellisena nägin ja kuulsin mina "Product Of Decadence´i". Black Metal ist Krieg!

No comments: