Thursday, May 09, 2013

Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin


Timothy Snyder - Veremaad
Varrak 2011

Minu üks lemmik ajaloolasi Peter Englund tõi oma esseedekogumikus "Kirjad nullpunktist" (kahjuks veel eesti keeles ilmumata) välja väga intrigeeriva väite, mille järgi tänapäevane HOLOCAUSTi tõlgendus välistab tavapärase lähenemise trägöödiale ning võtab seda kui irratsionaalset ja ebaloogilist sündmust, sealt sammuke edasi juba kui paranormaalset. Kirjanik ei võitnud seda revisionisti vaatenurgast, vaid toonitamaks kui raske on püüda mõnda aspekti toimunust mõista, et siis parem mitte püüdagi, vaid lasta sel kui loogikavälisel olla. HOLOCAUSTiuurija Timothy Snyder´i jaoks sobib selline ebamaisuse aspekt imehästi, sest see vabastab teda kui ajaloolast mõningaid seiku lahti seletamast, neid pedantliku loogikaga võtmast ning nii saab ta vabalt kirjutada, et Babi Jar´is tapeti 32 000 juuti ja üle tuhande ukrainlase, nende surnukehad heideti orgu, kust need hiljem taas välja kaevati, ära põletati ning tuhk läbi sõeluti ja laiali heideti. Kui loogiline lähenemine seab kahtluse alla 33 000 surnukeha täielikule hävitamisele kulunud ressurside kasutamise, siis uuema müstitsistliku HOLOCAUSTitõlgenduse alusel on kõik korras, isegi ämber doktor Mengele poolt ära lõigatud jäsemetega võib toanurgas tantsu lüüa. HOLOCAUST lihtsalt ei mahu ühegi tavamõiste ega arusaama alla, see mis toimus on meie tajust väljapool. See annab Timothy Snyder´ile ka loa kirjutada, et peale kõige ära kasutamist (maad, korterid, isiklikud asjad, ehted ja juuksed) põletati juute veel samuti soojuse saamise eesmärgil. Ma ei tohiks püüda seda mõista, et rohkem kulub energiat surnukeha põletamisele, kui sealt põletamise käigus eraldub, sest HOLOCAUST ongi üks loogikaväline asi ning kõik mis sel ajal toimus tavamõistetega seletamatu. Mitte nagu Stalinil, kelle massimõrvad on kõik väga selgelt mõistatavad, põhjendatavad ning füüsikaseadusi rikkumata korda saadetud. Raamat aga on hea täiendusmaterjal mõnele sama aega kajastavale teisele kirjatööle.

No comments: